Meet Our Coaches

 

"Laud" - Lead Coach (Juniors & Seniors)

Emma - Lead Coach (Juniors & Seniors)

Neil - Coach (Juniors & Seniors)

Martyn Jones

Martyn - Coach (Seniors) 

Lisa Nicholls

Lisa - Coach (Seniors)

Emily

Emily (Juniors & Seniors)

Chris - Coach (Juniors & Seniors) & Triathlon Coach